Nyhedsbreve

Status 1/9-2021 Covid-19 – retningsregler

Alle retningslinjer ophæves pr. 10/9-2021

Status 14/8-2021 Covid-19 – retningslinjer

Med virkning fra lørdag den 14/8-2021 ophæves afstands- og arealkravene, der har været gældende i forbindelse med Corona. Det vil sige, at de eneste restriktioner, der er for aftenskolens virksomhed er kravet om Coronatest, hvis aktiviteten foregår i et træningscenter.

Status 1/8-2021 Covid-19 August 2021 RETNINGSLINJER

500 personer

1 besøgende pr 2 m2.

Ved aktiviteter med kraftig udånding, herunder sang, bør der holdes mindst 2 meters afstand mellem deltagerne.

Brugere opfordres til at medbringe udstyr. Bruges der fælles bolde eller andet udstyr bør dette rengøres efter brug, ligesom brugere opfordres på at have særligt fokus på håndhygiejne.

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Maj 2021 – Genåbningsplan

6/5-2021 måtte alle Bevægelsesfag indendørs starte op, da de sidestilles med Idræt i idrætsforeningerne. Der må maks være 25 på holdene forudsat at retningslinjerne overholdes og de er som flg.: Stående bevægelse 4 kvm. pr. kursist og siddende aktiviteter 2 kvm. pr. kursist.

Juni 2021 – 14/6-2021Genåbningsplan

Kære foreningsleder

Der er nu kommet opdaterede retningslinjer for håndtering af Coronapas m.m. Den generelle besked er at der ikke længere skal tjekkes Coronapas i aftenskolen, dog kan der være tilfælde, hvor vi fortsat skal se Coronapasset. Det kan være i tilfælde, hvor vi har vores aktivitet et sted, der fortsat er omfattet af krav om tjek af Coronapas. Det kan f.eks. være i en svømmehal eller ved et foredrag, der foregår i et selskabslokale / en restaurant, der fortsat er omfattet af krav om tjek af Coronapas.

Du finder retningslinjerne her: https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/14._maj_Retningslinjer_for_indendoers_idraets-__og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsdiiii.pdf

Dog er der stadig forbehold for bevægelsesfagene, hvor afstandkravet stadig er 4 kvm. frem til 1/8-2021 og derfra 2 kvm. pr kursist – hvorefter alle restriktioner udfases pr. 1/9-2021 afhængig af den aktuelle Covid-situation.

Den pågældende aftenskole er selv ansvarlig for skiltning med nye retningslinjer og det kan medføre bøde, hvis pågældende ikke overholder disse.

Viborg kommune har meldt flg. ud:

At der inden for lovgivningens muligheder allerede er besluttet, at der frem til 31. juli 2021

1) kan ydes tilskud til løn, der udbetales til afholdte lønudgifter for igangsatte og planlagte kurser, selv om undervisningen ikke gennemføres

2) der kan udbetales lokaletilskud til afholdte lokaleudgifter

3) at der kan udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang.

I begge tilfælde inden for den bevilgede ramme til den enkelte skole for 2021.

Derudover er det besluttet, at aftenskoler kan få det forhøjede tilskud på 5/7 til små hold under 8 deltagere. Det gælder i hele 2021 og i hele Viborg Kommune. Formålet er at medvirke til, at der kan sættes undervisning i gang, selv om det ikke er muligt at mønstre ”et helt hold”.

April 2021 – Kompensationspulje og genåbning

Det lysner på mange måder: Foråret er for alvor på vej, de politiske partier har aftalt en plan for genåbning af samfundet og i sidste uge blev kompensationsordningen for aftenskoler, m.m. åbnet. Kompensationsordningen, der skal sikre aftenskolernes økonomi i nedlukningsperioden er åben nu. Du finder ansøgningen via dette link: Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet (slks.dk)

Folkeoplysningsområdet er i første omgang sat til genåbning 21/5-2021, men flere aktive kræfter arbejder på en forhåbentlig tidligere genåbning.