Velkommen til VFOS

  • Viborg Folkeoplysnings Samråd er en interesse-organisation for folkeoplysnings-foreningerne i Viborg Kommune. Foreningens formål er at fremme Folkeoplysningen i kommunen.
  • På hjemmesiden kan du blandt andet læse de nyhedsbreve, der er sendt ud til samrådets medlemmer. 
  • Desuden vil det være muligt at finde vejledninger og henvisninger til relevant lovstof. 
  • I kalenderen kan du læse om kommende arrangementer i Viborg Folkeoplysnings Samråd.

14/6 2021 – Sidste Nyt – Genåbningsplanen!

Kære aftenskoleleder – opdateret 14/6-2021

Der er nu kommet opdaterede retningslinjer for håndtering af Coronapas m.m. Den generelle besked er at der ikke længere skal tjekkes Coronapas i aftenskolen, dog kan der være tilfælde, hvor vi fortsat skal se Coronapasset. Det kan være i tilfælde, hvor vi har vores aktivitet et sted, der fortsat er omfattet af krav om tjek af Coronapas. Det kan f.eks. være i en svømmehal eller ved et foredrag, der foregår i et selskabslokale / en restaurant, der fortsat er omfattet af krav om tjek af Coronapas.

Du finder retningslinjerne her: https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/14._maj_Retningslinjer_for_indendoers_idraets-__og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsdiiii.pdf

Dog er der stadig et hængeparti omkring bevægelse, hvor der stadig skal være 4 kvm. pr kursist og ved siddende kursister skal der være 2 kvm. Pr. 1/8-2021 er vi tilbage igen med 2 kvm. pr. kursist og pr. 1. september udfases alle restriktioner


Viborg Kommune udbetaler i 2021 ikke pensionisttilskud, så længe der ikke kan afholdes undervisning.