Indmeldelse

  • Ønsker du din forening indmeldt i Viborg Folkeoplysnings Samråd kan det ske hvis foreningen
  • er hjemmehørende i Viborg kommune,
  • har folkeoplysningsaktiviteter som hovedformål, og
  • er godkendt under folkeoplysningsloven.

Send din anmodning via mail til:
kontor@lof-midtjylland.dk