Kalender

I kalenderen kan du læse om de kommende aktiviteter og arrangementer i Viborg Folkeoplysnings Samråd, herunder bestyrelsesmøder.

 • Status februar 2021:
  Al mødeaktivitet er indstillet på grund af Corona-nedlukning.

Status Maj 2021

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 18.00 afholdes det årlige Repræsentantskabsmøde i VFOS

 • På Skolen for Kreativ Fritid

Tilmelding: senest Onsdag den 26. majtil kontor@lof-midtjylland.dk

Aftenen starter med spisning kl. 18.00.

Herefter er der repræsentantskabsmøde kl. 18.30 med dagsorden ifølge vedtægterne:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Godkendelse af antal fremmødte repræsentanter
 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
 4. Godkendelse af regnskabet
 5. Indkomne forslag.
 6. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand: Suzan Boran er på valg. Modtager genvalg.
 8. Valg af bestyrelse – på valg er: Kamma Hansen, Birthe Parsberg Jørgensen.
 9. Valg af revisorer og revisor suppleant.
 10. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse.

Kl. 19.00 Foredrag/oplæg: Livsglæde i med- og modgang!

v/Multikunstner og forfatter Trine Alvilda Jensen